The Last Samurai (2003) - Titra shqip

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
General

ID 383049

Uploader jdinic3

Date 31.01.2009 @ 11:10:43

OMDb 188517

Subtitle info

Language Albanian

Format SubRip

Num. of CDs 1

FPS N/A

Size 24.07 KiB

File count 1

Downloads 290

Related

All subtitles for this movie

All subtitles for this movie in this language

All author subtitles from this user

All subtitles from this user

By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Subtitle preview
1
00:00:25,472 --> 00:00:31,984
Thuhet se Japonia është krijuar me shpatë.

2
00:00:30,795 --> 00:00:43,596
Thuhet se kalorësit e vjetër e kanë zhytur sëpatën e ftohtë
në oqean dhe kur e kanë nxjerrë, 4 pika të përsosura

3
00:00:43,596 --> 00:00:52,847
kanë ra prapa në ujë dhe ato
pika janë bërë ishujt japonez.

4
00:00:57,155 --> 00:01:05,457
Unë them se Japoninë e kanë
krijuar një grup i vogël trimash.

5
00:01:09,323 --> 00:01:22,566
Luftëtarët të cilët kanë qenë të gatshëm të japin
jetën e tyre për atë që dukej e harruar - nderi.

6
00:01:50,045 --> 00:01:58,643
Zonja dhe Zotërinj, Vinçester, prodhuesi udhëheqës
Amerikan i armatimit që shfrytëzohet për

7
...

Poll
  What do you dislike about the subtitle search engine:
 • Search result sorting is inappropriate,

   (8 %)
 • search field location,

   (0 %)
 • complex language filter selection,

   (17 %)
 • slow animations when opening search menu,

   (5 %)
 • slow loading of the website,

   (17 %)
 • user interface of advanced filters is hard to use (flags),

   (5 %)
 • slow loading of poster thumbnails in search menu,

   (3 %)
 • search menu user interface is hard to use,

   (2 %)
 • season/episode selection,

   (6 %)
 • I never liked changes, I will get used to,

   (1 %)
 • more changes, you never change something that is working,

   (1 %)
 • Something else, please report as comment,

   (5 %)
 • I don't dislike anything,

   (16 %)
 • new search engine is excellent!

   (15 %)