Wonder Woman (2009) - Vietnamese - Subtitles

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
General

ID 412921

Uploader kosd

Date 06.03.2009 @ 16:40:03

OMDb 433093

Subtitle info

Language Vietnamese

Format SubRip

Num. of CDs 1

FPS N/A

Size 23.07 KiB

File count 1

Downloads 10

Related

All subtitles for this movie

All subtitles for this movie in this language

All author subtitles from this user

All subtitles from this user

By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Related subtitles
  Title Language Vietnamese - Subtitles Vietnamese - Subtitles Uploader Date
Wonder Woman 2009 Wonder Woman (2009)     
Wonder.Woman.2009.m-720p.AAC.x264RKO

Vietnamese 13 1 jdinic3 12.03.2009
Subtitle preview
1
00:02:26,229 --> 00:02:28,629
dường như cô rất háo hức gặp tôi ở chiến trường ...

2
00:02:28,629 --> 00:02:30,891
...như cô đã từng làm trong phòng ngủ nhỉ,
Hippolyta ( nữ hoàng amazon )

3
00:02:30,891 --> 00:02:35,470
tôi chỉ hi vọng anh hãy chứng tỏ khả năng của mình
ở đây thôi, Ares ( thần chiến tranh )ạ.

4
00:02:41,110 --> 00:02:42,634
cô không cần lo cho tôi đâu.

5
00:02:42,634 --> 00:02:44,973
việc tàn phá này nuôi dưỡng linh hồn tôi.

6
00:02:45,448 --> 00:02:48,940
mỗi mũi tên bắn ra và cuộc sống bỏ đi trở nên mạnh mẽ hơn

7
00:02:48,940 --> 00:02:53,111
...ngay cả một phụ nữ bị khinh bỉ cũng sẽ không cứu nhân loại
thoát khỏi sự tàn phá của tôi đâu.
...

Poll
  Would you pay 50 USD for lifetime ad-free account?
 • Yes

   (4 %)
 • No

   (79 %)
 • Only if I get some extra features.

   (17 %)